Finnpipette™ Novus 电子单通道移液器

货号:46200500Finnpipette™ Novus 电子单通道移液器 货号产品规格量程(公制)颜色编码Compatible Tips单价(CNY)46200500Each30 to 300μLOrangeFinntip: 300, Flex 30014,352.9646200000Each1 to 10μLPinkFinntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 mic

货号:46200500

Finnpipette™ Novus 电子单通道移液器

 

货号产品规格量程(公制)颜色编码Compatible Tips单价(CNY)
46200500Each30 to 300μLOrangeFinntip: 300, Flex 30014,352.96
46200000Each1 to 10μLPinkFinntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro14,352.96
46200100Each1 to 10μLYellowFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.14,352.96
46200200Each5 to 50μLTurquoiseFinntip: 5014,352.96
46200300Each5 to 50μLYellowFinntip: 250 Univ, 200 Ext.14,352.96
46200400Each10 to 100μLYellowFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.14,352.96
46200600Each100 to 1000μLBlueFinntip: 1000, 1000 Ext., Flex 100014,352.96
46200700Each0.5 to 5mLGreenFinntip: 5mL14,352.96
46200800Each1 to 10mLRedFinntip: 10mL, Flex 10mL Ext.14,352.96
4620310Each1 to 10μLYellowFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.9,562.83
4620370Each0.5 to 5mLGreenFinntip: 5mL9,562.83
4620300Each1 to 10μLPinkFinntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro9,562.83
4620340Each10 to 100μLYellowFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.9,562.83
4620350Each30 to 300μLOrangeFinntip: 300, Flex 3009,562.83
4620320Each5 to 50μLTurquoiseFinntip: 509,562.83
4620360Each100 to 1000μLBlueFinntip: 1000, 1000 Ext., Flex 10009,562.83
4620380Each1 to 10mLRedFinntip: 10mL, Flex 10mL Ext.9,562.83
4620330Each5 to 50μLYellowFinntip: 250 Univ, 200 Ext.9,562.83


Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus 电子单通道移液器改进了标准移液应用中的人机工效学体验和性能。用户界面简单显示所有移液操作,并且食指触发移液操作可预防常见的重复性劳损 (RSI)。简单、舒适且实用—Novus 将成为您实验室中的好朋友。